NO WAR

Добрий вечір. Ми з України.

 

10 years of successful experience Helping sell your product on Etsy.
I give Guarantees of 100% at least the return of the money invested in advertising. Detailed voice. 

Call me only in Russian or Ukrainian or write a letter in English.

Email in English: 7771541@gmail.com


Зміни в алгоритмі продажів у Etsy з нашою допомогою SEO + Pinterest та Гарантії повернення витрат.

Изменения в алгоритме продаж в Etsy с нашей помощью SEO + Pinterest и Гарантии возврата затрат.


В інтернет-рекламі 29 років.

Суслов Евгений Иванович.

Viber/whаtsapp +380976131437  ckайп evg7773    Telegrаm @evg7773 

Анастасия

Viber/whаtsapp +38067 505 0387

 

ПОРТФОЛІО НА ФРІЛАНСІ:
freelancehunt.com/freelancer/evg7773.html

 

Добрий день.

З 2012 р. допомагаю продавати handmade в Etsy за допомогою SEO+Pinterest.

Не весь товар беремося продавати, треба подивитися на магазин.

Ціна 500 USD на місяць. Можливі знижки.

Майже всі продукти починають продаватися з першого місяця.
Але, як правило, з 4-5 місяців продажу дають серйозний дохід.
Це може бути 5000 чи 75000 доларів. Все залежить від товару, асортименту, ціни.

Під поверненням вкладених у рекламу грошей розуміємо, що це той Рідкісний випадок, коли продажів дуже мало або не буде зовсім за 4 місяці роботи.

Договір на спільну роботу. Прочитайте уважно.

1. Ви можете продовжувати будь-яку або кинути ВСЮ сторонню рекламу. Але всі продажі відтепер вважаються нашою заслугою.

2. Ми допоможемо оптимізувати SEO Вашого магазину та дати пораду щодо усунення неточностей. Якщо це буде необхідно.

3. Створюємо обліковий запис Pinterest, якщо він потрібен, збираємо тисячі тегів, працюємо за своєю схемою SEO+Pinterest.

4. Якими методами ми досягаємо зростання продажів – секрет компанії.
Звіт нашої роботи для Вас – щомісячне збільшення продажів.

За цим Ви стежите самі в Etsy, а ми контролюємо зовнішній лічильник.

5. Ви можете піти будь-якої миті. Але гарантії повернення вкладених у рекламу грошей лише через 4 місяці проведеної роботи.
Якщо це буде потрібно, тому що кожен місяць ви відбиваєте всю або частину вкладень.
Це визначається просто - із заробітку всередині кабінету.

Якщо пішли раніше, повернення не буде.

Якщо трапився Бан – теж вороття не буде.6. Ми беремо передоплату.

7. Додатково нам потрібні фото вашого товару від 50. Є більше – добре.


Оплата означає згоду з умовами договору.


Попередньо Дзвоніть, відповім на всі запитання.

 НА РУССКОМ

Добрый день.

С 2012 г. помогаю продавать handmade в Etsy с помощью SEO+Pinterest.

Не весь товар беремся продавать, нужно посмотреть на магазин.

Цена 500 USD за месяц. Возможны скидки.

Практически все продукты начинают продаваться с первого месяца.
Но, как правило, с 4-5-х месяцев продажи дают серьезный доход.

Это может быть 5000 или 75000 долларов. Все зависит от товара, ассортимента, цены.

Под возвратом вложенных в рекламу денег понимаем, что это тот РЕДКИЙ случай, когда продаж очень мало или не будет совсем за 4 месяца работы.

Договор на совместную работу. Прочтите внимательно.

1. Вы можете продолжать любую или бросить ВСЮ стороннюю рекламу.

Но все продажи отныне считаются нашей заслугой.

2. Мы поможем оптимизировать SEO Вашего магазина и дать совет по устранению неточностей. Если это будет необходимо.

3. Создаем аккаунт Pinterest, если он нужен, собираем тысячи тегов, работаем по своей схеме SEO+Pinterest.

4. Какими методами мы достигаем роста продаж - секрет компании.
Отчет нашей работы для Вас - ежемесячное увеличение продаж.

За этим Вы следите сами в Etsy, а мы контролируем внешний счетчик.

5. Вы можете уйти в любой момент. Но Гарантии возврата вложенных в рекламу денег только через 4 месяца проведенной работы.
Если это будет вообще нужно, потому что Каждый месяц Вы отбиваете всю или часть вложений.
Это определяется просто - по заработку внутри кабинета.
Если ушли раньше, возврата не будет.

Если случился Бан - тоже возврата не будет.

6. Мы берем предоплату.
7. Дополнительно нам нужны фото вашего товара от 50. Есть больше - хорошо.

Оплата означает согласие с условиями договора.Предварительно Звоните, отвечу на все вопросы.

© 1993-2022 г. pint77.com All rights reserved